Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2015

imponderabilia
11:24
Miedzy nami jest przepaść, przepaść niezgłębiona,
I choćbyśmy wykochać po brzeg dusze chcieli
To wszystko, co nas łączy; jest miłość szalona,
A wszystko, co jest prawdą na wieki nas dzieli.

Wiem teraz: to jest jasne jak słońce na niebie,
I musi skonać serce pod ciężką żałobą,
Bo nigdy cię nie wezmę na wieczność dla siebie.
Ty nigdy mną nie będziesz, a ja nigdy tobą.
— J.Lechoń - "Zazdrość"
Reposted byfoodforsoulfreedomlovercherievanescence

January 20 2015

imponderabilia
09:40

January 16 2015

imponderabilia
07:23
Mężczyzna nie musi być piękny. Ważne żeby był dla Ciebie dobry, odpowiedzialny i jak to w książkach mówią tylko 'mój ci on'
— wykłady z literatury, wykłady o życiu.
Reposted frompuhinka puhinka viaavooid avooid

January 14 2015

imponderabilia
13:27
6188 844b
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viastopa stopa

January 02 2015

imponderabilia
14:17
Życie jest istotnie pełne niezrozumiałego chaosu i nieładu, którym być może ktoś kieruje, a może nikt; rzucone w przestwór kłębi się straszne i bez żadnego oparcia, a mimo to każe się kochać i kochać. Tak jest, trzeba wierzyć w Boga albo kochać życie (...) Może w tym jest największa wiara, w tej radości istnienia, istnienia mimo wszystko, wśród niepewności, bez oparcia, a jednak uczciwie, z godnością i z pogodą.
— Maria Dąbrowska- Noce i dnie
Reposted bycheriareyoumine
imponderabilia
14:17
0056 60ed
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaszyszaak szyszaak

December 27 2014

imponderabilia
13:01
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viasoko soko

December 21 2014

21:28
imponderabilia
21:28
imponderabilia
21:14
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamefir mefir

December 16 2014

imponderabilia
10:03
6766 a8d0
Reposted fromschiza schiza viamefir mefir
imponderabilia
09:57
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— Éric-Emmanuel Schmitt

November 12 2014

imponderabilia
15:06
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa... I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia - Tylko Ciebie chcę
Reposted fromautunno autunno viamefir mefir
imponderabilia
14:55

November 10 2014

imponderabilia
19:20
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viamefir mefir
imponderabilia
18:57
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran "Madame Tussaud"
Reposted frommajkey majkey viamefir mefir

November 08 2014

imponderabilia
16:35
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viahahat hahat

November 01 2014

imponderabilia
16:01
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viajaworowicz jaworowicz

October 30 2014

imponderabilia
11:33
7970 1705
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
imponderabilia
11:27
Jeśli zauważysz, że jesteś w dołku, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to przestać kopać.
— John Marston
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl